Tag: system operacyjny co to

  • Co to jest System Operacyjny

    Co to jest system operacyjny? Operating System (OS) to warstwa, która umożliwia nam korzystanie z komputera. Że co? To właśnie system operacyjny zapyta o użytkownika i hasło, po czym przywita nas i pokaże ekran startowy. To on umożliwi korzystanie z całego hardware’u, którym nasz komputer dysponuje. System operacyjny pozwoli nam rozszerzyć swoją funkcjonalność przez możliwość…

    |