Co to jest Product Backlog w IT?

|

Co to jest Product Backlog

Product Backlog

Backlog, albo też Product Backlog to zbiór zadań, który czeka na zespół w bliżej nieokreślonej perspektywie.
Każde z tych zadań przedstawione jest jako hisoryjka użytkownika, ze zdefiniowanymi kryteriami akceptacji. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że każde z tych zadań jest opisane tak, że zespół wie co ma zrobić.

Product Backlog możemy sobie wyobrazić jako worek z zadaniami, ułożonymi zgodnie z priorytetami. Sprowadza się to do tego, że kiedy byśmy do backlogu nie sięgnęli, to na szczycie listy będzia zawsze to zadanie, które powinno być zrobione jako pierwsze. Co z kolei oznacza, że jak zespół potrzebuje pracy to zerka do backlogu i bierze pierwsze zadanie.

informatyka dla humanisty
Informatyka dla humanistów – w 100 słowach o pracy w IT. Od humanisty dla humanistów.

Kto ustala priortytety Backlogu?

Product Owner. Tak przynajmniej nakazuje Scrum. Natomiast często dzieje się to po dyskusji z zepołem. Chodzi o to, żeby osoba ustalająca te prorytety miała świadomość jaki potencjalny koszt będzie mieć dane zadanie (Estymowanie). W połączeniu z potrzebami klienta i uzgodnionymi terminami, Product Owner będzie mieć lepszą świadomość jak szybko praca nad danym zadaniem ma być zaczęta.

Kiedy zespół bierze zadania z Backlogu?

Kiedy tego potrzebuje. Ale zgodnie ze Scrumem zagląda się do Backlogu podczas Sprint Planingu. To jest ten moment kiedy bieżący cylk pracy się kończy. Tym cyklem pracy jest 2 tygodniowa iteracja, czyli tzw. sprint. Koniec sprintu oznacza, że zespół dostarczył bieżące zadania i jest gotów, żeby zacząć pracę nad nowymi.

OKEANOS 115 - NA RATUNEK BOGU
Co się dzieje, kiedy życie wykracza poza świat materialny? Sprawdź dostępne pozycje w sklepie.

Ile zadań brać do sprintu?

Tyle ile jest w stanie przerobić. Ale skąd mamy to widzieć? Każde zadanie, czyli historyjka użytkownika (User Story), jest wyceniona w punktach. Historycznie wiemy, ile w ostatnich iteracja takich punktów łącznie udało się zrealizować. Na tej podstawie możemy wyliczyć średnią, która posłóży jako limit punktów dla planowanego sprintu.

Estymowanie

Zespół w czasie odrębnęgo spotkania omówił to zadanie i określił jego złożoność/trudność w skali 1-21 punktów, tzw, story pointów. Nie wszystkich liczb się używa, bo bo dostępne punkty brane są z ciągu Fibonacciego.

Ile to jest 1 Story Point?

Tyle ile trzeba. A tak na poważnie, to nie ma jednolitej zasady, bo raczej nie robi się bezpośredniej konwersji z punktów na godziny. Jest pewną praktyką przyjmowanie jakichś założeń, n.p. że 1 Story Point to 1-4 h itd. Kiedy zadanie sięga wyższych wartości, trzeba podzielić na mniejsze kawałki łatwiejsze do przetrawienia.

Powiązane wpisy:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *